سورس اندروید استودیو

سورس اندروید استودیو

سورس کد برنامه ارسال پیامک زمان بندی شده SMS Scheduler

دانلود رایگان سورس کد برنامه اندرویدی ارسال پیامک زمان بندی شده با این برنامه میتوانید مشخص کنید درچه زمانی و برای چه کسی، چه متنی ارسال شود. به عنوان